• Ceyhun Orhon

Global değerler oluşturmak için çalışıyorum

Dünya'nın daha yaşanabilir bir yer olması ve insanlığın gelişimi için herkesin az ya da çok üretim yapması gerektiğine inanıyorum.
Olmaması gerekenden çok olması gereken güzel işlere konsantre olarak insanlara aktarmayı hedefliyorum.

Global Düşünce ve Çalışmalar

İnsanlığın ortak değerleri çerçevesinde global düşünce ile üretilen değerlerin insanlarla paylaşımın önemine inanıyorum.

Temel Hak ve Özgürlükler

Her türlü imkana fırsat eşitliği düzenlemeleriyle herkesin adaletli şekilde ualaşbilmesine yönelik düşünce ve çalışmaları destekliyorum

Bilimsel Düşünce

Sürdürülebilir ve sağlıklı bir toplumsal hayat için bilimsel çalışmaların hayati önemi olduğuna ve her şekilde desteklenmesi gerektiğine inanıyorum.

Modern Teknoloji

Bilimsel düşüncelerin pratiğe dökülmesinde hayati önemi olduğunu düşündüğüm teknolojik çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluyum.BENİ MUTLU EDEN 3 AKTİVİTE

Aşağıda belirttiğim üç aktivite grubu mutlululuğum açısından büyük önem taşıyor. Olağan işlerimin dışında bu kategorideki konularla ilgilenmek benim için öncelikli meşgaleler.Size dijital pazarlama ihtiyaçlarınızla ilgili yardımcı olabilirim